matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Odejmowanie liczb zespolonych

Odejmowanie dwóch liczb zespolonych określa się wzorem: 
$$z_1-z_2=(a_1+b_1i)-(a_2+b_2i)=(a_1-a_2)+(b_1-b_2)i$$
Aby odjąć dwie liczby zespolone do siebie, należy części rzeczywiste tych liczb $a_1$ i $a_2$ odjąć od siebie, oraz części urojone tych liczb $b_1$ i $b_2$ odjąć od siebie.
W interpretacji geometrycznej dla otrzymania wektora przedstawiającego różnicę dwóch liczb zespolonych należy wykonać odejmowanie wektorów przedstawiających dane liczby.

Odejmowanie liczb zespolonych

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski