matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Postacie liczby zespolonej

Liczbę zespoloną można zapisać w trzech postaciach:

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski