matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Jednomiany podobne

Jednomiany podobne to jednomiany, które różnią się od siebie współczynnikiem liczbowym.

Przykładami jednomianów podobnych są np:

$4x^2$, $\sqrt{5}x^2$, $10x^2$, $\frac{1}{3}x^2$

$2xy^2$, $\frac{1}{2}xy^2$, $xy^2$, $\sqrt{2}xy^2$

$3y$,  $y$, $\frac{y}{10}$

Tylko jednomiany podobne możemy ze sobą sumować. 

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski