matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Wykres funkcji logarytmicznej

Wykresem funkcji logarytmicznej jest krzywa logarytmiczna, która to jest zwierciadlanym odbiciem krzywej wykładniczej względem prostej $y=x$. Funkcja logarytmiczna istnieje tylko dla $x>0$. Zawsze przechodzi przez punkt $(1, 0)$, ma asymptotę $x=0$, do której zbliża się tym szybciej, im większa jest wartość $|\ln{a}|$

Dla $a>1$ funkcja logarytmiczna jest rosnąca, wzrasta od $-\infty$ do $+\infty$.

Wykres funkcji logarytmicznej rosnącej.

Dla $a>1$ funkcja logarytmiczna jest malejąca, maleje od $+\infty$ do $-\infty$.

Wykres funkcji logarytmicznej malejącej.

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer