matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Wykres funkcji liniowej

Wykresem funkcji liniowej jest prosta. Od współczynnika kierunkowej $a$ zależy kierunek prostej, oraz nachylenie prostej do osi X.

Wykres funkcji liniowej zależny od współczynnika kierunkowego a.

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein