matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Wykres funkcji liniowej

Wykresem funkcji liniowej jest prosta. Od współczynnika kierunkowej $a$ zależy kierunek prostej, oraz nachylenie prostej do osi X.

Wykres funkcji liniowej zależny od współczynnika kierunkowego a.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski