matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Wykres funkcji liniowej

Wykresem funkcji liniowej jest prosta. Od współczynnika kierunkowej $a$ zależy kierunek prostej, oraz nachylenie prostej do osi X.

Wykres funkcji liniowej zależny od współczynnika kierunkowego a.

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer