matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Własności logarytmów

Wprost z definicji logarytmu mamy następujące własności logarytmów:

$$\log_{a}{a}=1 \quad\text{gdyż}\quad a^1=a \\ \log_{a}{1}=0 \quad\text{gdyż}\quad a^0=1 \\ a^{\log_{a}{b}}=b$$

Cytat na dziś

Jakie to szczęście być matematykiem w naszych czasach!
D.Hilbert