matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Szukaj

Menu

Miejsce zerowe funkcji

Miejsce zerowe funkcji to taki argument, lub argumenty, który daje wartość funkcji równą zero. Inaczej mówiąc miejsca zerowe funkcji to takie liczby, które podstawione do wzoru funkcji dają wartość funkcji równą zero. Miejsca zerowe funkcji, to na wykresie funkcji w układzie współrzędnym, miejsca przecięcia się wykresu funkcji z osią $X$.

Miejsca zerowe funkcji to taka wartość argumentów $x$, dla których funkcja przyjmuje wartość zero $f(x)=0$.

Funkcja może nie posiadać żadnego miejsca zerowego, jak np: funkcja kwadratowa przesunięta o 2 wzdłuż osi y - $f(x)=x^2+2$, funkcja wymierna - $f(x)=\frac{1}{x}$.
Funkcja może posiadać jedno miejsce zerowe, jak np: funkcja liniowa - $f(x)=2x+3$.
Funkcja może posiadać dwa miejsca zerowe, jak np: funkcja kwadratowa - $f(x)=(x-3)(x+1)$.
Funkcja może posiadać trzy miejsca zerowe, jak np: funkcja trzeciego stopnia - $f(x)=x^3+4x^2-x-5$.
Funkcja może posiadać skończenie wiele miejsc zerowych.
Funkcja może posiadać nieskończenie wiele miejsc zerowych, jak np: funkcje trygonometryczne - $f(x)=\sin x$.

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein