matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Szukaj

Menu

Właśności wartości bezwzględnej

Własności wartości bezwzględnej są następujące:

Wartość bezwzględna jest zawsze liczbą dodatnią lub równą zero
$|x|\ge0$

Wartość bezwzględna z liczby ujemnej $-x$ jest równa co do wartości liczby dodatniej $x$
$|-x|=|x|$

Wartość bezwzględna z liczby $x$ jest równa pierwiastkowi kwadratowemu kwadratowi liczby $x^2$
$\left|x\right|=\sqrt{x^2}$ 

Pozostałe własności wartości bezwzględnej:
$|a\cdot b|=|a|\cdot |b| \\ |\frac{b}{b}|=\frac{|a|}{|b|} \\ |a-b|=|b-a|$

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein