matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Czworokąt

Czworokąt jest to figura płaska, która jak nazwa wskazuje posiada cztery kąty. Dowolny czworokąt możemy narysować jak poniżej:

czworokąt dowolny

objaśnienie:
$a$, $b$, $c$, $d$ - długości boków czworokąta,
$e$, $f$ - długości przekątnych czworokąta,
$\alpha$ - miara kąta zawartego pomiędzy przekątnymi $e$ i $f$.

Wzór na obwód czworokąta dowolnego jest następujący:

$$Obw=a+b+c+d$$

Wzór na pole czworokąta dowolnego jest następujący:

$$P=\frac{ef}{2}\sin\alpha$$

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer