matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Ciąg malejący

Ciąg malejący to ciąg liczbowy o takiej własności, że każdy wyraz następny jest mniejszy od poprzedniego, tzn. $a_{n+1}\lt a_n$, dla każdego $n$.

Przykładem ciągu malejącego jest np. ciąg $a_n=\frac{1}{n}$, gdyż kolejne wyrazy $1$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, ..., są coraz mniejsze.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski