matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa

Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa mówi, że jeśli w trójkącie kwadrat długości najdłuższego boku jest równy sumie kwadratów długości pozostałych dwóch krótszych boków, to trójkąt jest prostokątny.
Twierdzenie to pozwala stwierdzić, czy dany trójkąt o bokach $a$, $b$ i $c$ jest prostokątny. Jeśli $a\lt c$ i $b\lt c$, to wystarczy sprawdzić, czy zachodzi równość $a^2+b^2=c^2$.

Cytat na dziś

Jakie to szczęście być matematykiem w naszych czasach!
D.Hilbert