matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Okrąg i koło

Okrąg jest to zbiór wszystkich punktów przestrzeni płaskiej odległych od danego punktu, zwanego środkiem okręgu, o daną odległość, zwaną promieniem okręgu.

Koło jest to zbiór wszystkich punktów przestrzeni płaskiej, których odległość od danego punktu, zwanego środkiem koła, o odległość mniejszą lub równą danej wielkości, zwaną promieniem koła.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski