matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Okrąg i koło

Okrąg jest to zbiór wszystkich punktów przestrzeni płaskiej odległych od danego punktu, zwanego środkiem okręgu, o daną odległość, zwaną promieniem okręgu.

Koło jest to zbiór wszystkich punktów przestrzeni płaskiej, których odległość od danego punktu, zwanego środkiem koła, o odległość mniejszą lub równą danej wielkości, zwaną promieniem koła.

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein