matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Definicje

Planimetria jest to dział geometrii, którego przedmiotem badania są własności przeróżnych figur geometrycznych płaskich.

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein