matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Definicje

Planimetria jest to dział geometrii, którego przedmiotem badania są własności przeróżnych figur geometrycznych płaskich.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski