matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Definicje

Planimetria jest to dział geometrii, którego przedmiotem badania są własności przeróżnych figur geometrycznych płaskich.

Cytat na dziś

Jakie to szczęście być matematykiem w naszych czasach!
D.Hilbert