matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Definicje

Planimetria jest to dział geometrii, którego przedmiotem badania są własności przeróżnych figur geometrycznych płaskich.

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer