matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Funkcja kwadratowa

Podaj współczynniki $a$, $b$ i $c$ funkcji kwadratowej. Po kliknięciu licz zostanie wyliczony współczynnik delta $\Delta$ oraz jeśli istnieją miejsca zerowe funkcji kwadratowej.
$f(x) = ax^2+bx+c$
$f(x) = $$x^2+$$x+$

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski