matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Poziom podstawowy

Poziom podstawowy.

Data: 05.05.2017r.
Godzina rozpoczęcia: 9:00
Czas na rozwiązanie: 170 minut
Liczba punktów do uzyskania: 50

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski