matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Poziom podstawowy

Poziom podstawowy.

Data: 05.05.2017r.
Godzina rozpoczęcia: 9:00
Czas na rozwiązanie: 170 minut
Liczba punktów do uzyskania: 50

Zadanie 1 - strona z rozwiązaniem zadania

Liczba $5^8\cdot 16^{-2}$ jest równa:

A. $10^8$
B. $(\frac52)^8$
C. $10$
D. $\frac52$


Zadanie 2 - strona z rozwiązaniem zadania

Liczba $\sqrt[3]{54}-\sqrt[3]{2}$ jest równa

A. $3$
B. $2$
C. $\sqrt[3]{52}$
D. $2\sqrt[3]{2}$


Zadanie 3 - strona z rozwiązaniem zadania

Liczba $2\log_23-2\log_25$ jest równa

A. $\log_2{\frac35}$
B. $\log_2{\frac95}$
C. $\log_2{\frac{6}{25}}$
D. $\log_2{\frac{9}{25}}$


Zadanie 4 - strona z rozwiązaniem zadania

Liczba osobników pewnego zagrożonego wyginięciem gatunku zwierząt wzrosła w stosunku do liczby tych zwierząt z 31 grudnia 2011 r. o $120\%$ i obecnie jest równa $8910$. Ile zwierząt liczyła populacja tego gatunku w ostatnim dniu 2011 roku?

A. $1782$
B. $4050$
C. $7128$
D. $7425$


Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein