matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 1

Liczba $5^8\cdot 16^{-2}$ jest równa:

A. $10^8$
B. $(\frac52)^8$
C. $10$
D. $\frac52$

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein