matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 1

Liczba $5^8\cdot 16^{-2}$ jest równa:

A. $10^8$
B. $(\frac52)^8$
C. $10$
D. $\frac52$

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski