matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 2

Liczba $\sqrt[3]{54}-\sqrt[3]{2}$ jest równa

A. $3$
B. $2$
C. $\sqrt[3]{52}$
D. $2\sqrt[3]{2}$

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer