matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 4

Liczba osobników pewnego zagrożonego wyginięciem gatunku zwierząt wzrosła w stosunku do liczby tych zwierząt z 31 grudnia 2011 r. o $120\%$ i obecnie jest równa $8910$. Ile zwierząt liczyła populacja tego gatunku w ostatnim dniu 2011 roku?

A. $1782$
B. $4050$
C. $7128$
D. $7425$

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein