matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 3

Liczba $2\log_23-2\log_25$ jest równa

A. $\log_2{\frac35}$
B. $\log_2{\frac95}$
C. $\log_2{\frac{6}{25}}$
D. $\log_2{\frac{9}{25}}$

Cytat na dziś

Jakie to szczęście być matematykiem w naszych czasach!
D.Hilbert