matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 1

Wskaż rysunek, na którym przedstawiono przedział, będący zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności $-4\le x-1\le 4$.

Matura 2015 poziom podstawowy zadanie 1.

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer