matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 10

Funkcja liniowa $f$ określona wzorem $f(x)=2x+b$ ma takie samo miejsce zerowe, jakie ma funkcja liniowa $g(x)=-3x+4$. Stąd wynika, że

A. $b=4$
B. $b=-\frac32$
C. $b=-\frac83$
D. $b=\frac43$

Cytat na dziś

Jakie to szczęście być matematykiem w naszych czasach!
D.Hilbert