matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 11

Funkcja kwadratowa określona jest wzorem $f(x)=x^2+x+c$. Jeżeli $f(3)=4$, to

A. $f(1)=-6$
B. $f(1)=0$
C. $f(1)=6$
D. $f(1)=18$

Cytat na dziś

Jakie to szczęście być matematykiem w naszych czasach!
D.Hilbert