matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 12

Ile liczb całkowitych $x$ spełnia nierówność $\frac27\lt \frac{x}{14}\lt\frac43$

A. $14$
B. $15$
C. $16$
D. $17$

Cytat na dziś

Jakie to szczęście być matematykiem w naszych czasach!
D.Hilbert