matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 13

W rosnącym ciągu geometrycznym $(a_n)$, określonym dla $n\ge 1$ , spełniony jest warunek $a_4=3a_1$. Iloraz $q$ tego ciągu jest równy

A. $q=\frac13$
B. $q=\frac{1}{\sqrt[3]{3}}$
C. $q=\sqrt[3]{3}$
D. $q=3$

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski