matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 14

Tangens kąta $\alpha$ zaznaczonego na rysunku jest równy

Matura 2015 poziom podstawowy zadanie 14.

A. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$
B. $-\frac45$
C. $-1$
D. $-\frac54$

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein