matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 15

Jeżeli $0^\circ\lt\alpha\lt 90^\circ$ oraz $\text{tg}\alpha=2\sin\alpha$, to

A. $\cos\alpha=\frac{1}{2}$
B. $\cos\alpha=\frac{\sqrt{2}}{2}$
C. $\cos\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}$
D. $\cos\alpha=1$

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski