matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 16

Miara kąta wpisanego w okrąg jest o $20^\circ$ mniejsza od miary kąta środkowego opartego na  tym samym łuku. Wynika stąd, że miara kąta wpisanego jest równa

A. $5^\circ$
B. $10^\circ$
C. $20^\circ$
D. $30^\circ$

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein