matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 17

Pole rombu o obwodzie $8$ jest równe $1$. Kąt ostry tego rombu ma miarę $\alpha$. Wtedy:

A. $14^\circ\lt\alpha\lt 15^\circ$
B. $29^\circ\lt\alpha\lt 30^\circ$
C. $60^\circ\lt\alpha\lt 61^\circ$
D. $75^\circ\lt\alpha\lt 76^\circ$

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski