matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 17

Pole rombu o obwodzie $8$ jest równe $1$. Kąt ostry tego rombu ma miarę $\alpha$. Wtedy:

A. $14^\circ\lt\alpha\lt 15^\circ$
B. $29^\circ\lt\alpha\lt 30^\circ$
C. $60^\circ\lt\alpha\lt 61^\circ$
D. $75^\circ\lt\alpha\lt 76^\circ$

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer