matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 18

Prosta $l$ o równaniu $y=m^2x+3$ jest równoległa do prostej $k$ o równaniu $y=(4m-4)x-3$. Zatem

A. $m=2$
B. $m=-2$
C. $m=-2-2\sqrt{2}$
D. $m=2+2\sqrt{2}$

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski