matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 19

Proste o równaniach: $y=2mx-m^2-1$ oraz $4m^2x+m^2+1$ są prostopadłe dla

A. $m=-\frac12$
B. $m=\frac12$
C. $m=1$
D. $m=2$

 

 

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein