matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 2

Dane są liczby $a = −\frac{1}{27}$, $b = \log_{\frac14}{64}$ , $c = \log_{\frac13}{27}$. Iloczyn abc jest równy

A. $-9$
B. $-\frac13$
C. $\frac13$
D. $3$

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer