matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 20

Dane są punkty $M=(-2,1)$ i $N=(-1, 3)$. Punkt $K$ jest środkiem odcinka $MN$. Obrazem punktu $K$ w symetrii względem początku układu współrzędnych jest punkt

A. $K'=(2, -\frac32)$
B. $K'=(2, \frac32)$
C. $K'=(\frac32, 2)$
D. $K'=(\frac32, -2)$

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski