matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 21

W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym $EFGHIJKL$ wierzchołki $E$, $G$, $L$ połączono odcinkami (tak jak na rysunku).

Matura 2015 poziom podstawowy zadanie 21.

Wskaż kąt między wysokością $OL$ trójkąta $EGL$ i płaszczyzną podstawy tego graniastosłupa.

A. $\sphericalangle HOL$
B. $\sphericalangle OGL$
C. $\sphericalangle HLO$
D. $\sphericalangle OHL$

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer