matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 22

Przekrojem osiowym stożka jest trójkąt równoboczny o boku długości $6$. Objętość tego stożka jest równa

A. $27\pi\sqrt3$
B. $9\pi\sqrt3$
C. $18\pi$
D. $6\pi$

Cytat na dziś

Jakie to szczęście być matematykiem w naszych czasach!
D.Hilbert