matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 23

Każda krawędź graniastosłupa prawidłowego trójkątnego madługość równą $8$. Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe

A. $\frac{8^2}{3}(\frac{\sqrt3}{2}+3)$
B. $8^2\sqrt3$
C. $\frac{8^2\sqrt6}{3}$
D. $8^2(\frac{\sqrt3}{2}+3)$

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski