matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 25

W każdym z trzech pojemników znajduje się para kul, z których jedna jest czerwona, a druga – niebieska. Z każdego pojemnika losujemy jedną kulę. Niech $p$ oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dokładnie dwie z trzech wylosowanych kul będą czerwone. Wtedy

A. $p=\frac14$
B. $p=\frac38$
C. $p=\frac12$
D. $p=\frac23$

Cytat na dziś

Jakie to szczęście być matematykiem w naszych czasach!
D.Hilbert