matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 26

Rozwiąż nierówność $2x^2-4x\gt (x+3)(x-2)$

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein