matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 26

Rozwiąż nierówność $2x^2-4x\gt (x+3)(x-2)$

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer