matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 26

Rozwiąż nierówność $2x^2-4x\gt (x+3)(x-2)$

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski