matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 3

Kwotę 1000 zł ulokowano w banku na roczną lokatę oprocentowaną w wysokości 4% w stosunku rocznym. Po zakończeniu lokaty od naliczonych odsetek odprowadzany jest podatek w wysokości 19%. Maksymalna kwota, jaką po upływie roku będzie można wypłacić z banku, jest równa:

A. $1000\left(1-\frac{81}{100}*\frac{4}{100}\right)$
B. $1000\left(1+\frac{19}{100}*\frac{4}{100}\right)$
C. $1000\left(1+\frac{81}{100}*\frac{4}{100}\right)$
D. $1000\left(1-\frac{19}{100}*\frac{4}{100}\right)$

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski