matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 5

Układ równań $\begin{cases}x-y=3 \\ 2x+0,5y=4\end{cases}$ opisuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie

A. zbiór pusty.
B. dokładnie jeden punkt.
C. dokładnie dwa punkty.
D. zbiór nieskończony.

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski