matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 5

Układ równań $\begin{cases}x-y=3 \\ 2x+0,5y=4\end{cases}$ opisuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie

A. zbiór pusty.
B. dokładnie jeden punkt.
C. dokładnie dwa punkty.
D. zbiór nieskończony.

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein