matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 5

Układ równań $\begin{cases}x-y=3 \\ 2x+0,5y=4\end{cases}$ opisuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie

A. zbiór pusty.
B. dokładnie jeden punkt.
C. dokładnie dwa punkty.
D. zbiór nieskończony.

Cytat na dziś

Jakie to szczęście być matematykiem w naszych czasach!
D.Hilbert