matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 6

Suma wszystkich pierwiastków równania $(x+3)(x+7)(x-11)=0$ jest równa 

A. $-1$
B. $21$
C. $1$
D. $-21$

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski