matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 6

Suma wszystkich pierwiastków równania $(x+3)(x+7)(x-11)=0$ jest równa 

A. $-1$
B. $21$
C. $1$
D. $-21$

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein