matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 8

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji $f$.

Matura 2015 poziom podstawowy zadanie 8.

Zbiorem wartości funkcji $f$ jest

A. $(-2, 2)$
B. $\langle-2, 2)$
C. $\langle-2, 2\rangle$
D. $(-2, 2\rangle$

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer