matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 9

Na wykresie funkcji liniowej określonej wzorem $f(x)=(m-1)x+3$ leży punkt $S=(5, -2)$. Zatem

A. $m=-1$
B. $m=0$
C. $m=1$
D. $m=2$

Cytat na dziś

Matematyka tylko wtedy będzie mogła rozwijać się równomiernie we wszystkich kierunkach, gdy żadna z dziedzin badawczych nie zostanie zarzucona.
F.Klein