matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 1

Dla każdej dodatniej liczby $a$ iloraz $\frac{a^{-2,6}}{a^{1,3}}$ jest równy

A. $a^{-3,9}$
B. $a^{-2}$
C. $a^{-1,3}$
D. $a^{1,3}$

Cytat na dziś

Jakie to szczęście być matematykiem w naszych czasach!
D.Hilbert