matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 10

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej $f$ . Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt $W=(1,9)$. Liczby $-2$ i $4$ to miejsca zerowe funkcji $f$.

Matura 2016 poziom podstawowy zadanie 10.

Zbiorem wartości funkcji $f$ jest przedział

A. $(-\infty , -2\rangle$
B. $\langle -2, 4\rangle$
C. $\langle 4, +\infty)$
D. $(-\infty, 9\rangle$

Cytat na dziś

Jakie to szczęście być matematykiem w naszych czasach!
D.Hilbert