matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 11

Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej $f$ . Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt $W=(1,9)$. Liczby $-2$ i $4$ to miejsca zerowe funkcji $f$.

Matura 2016 poziom podstawowy zadanie 11.

Najmniejsza wartość funkcji $f$ w przedziale $\langle -1, 2\rangle$ jest równa

A. $2$
B. $5$
C. $8$
D. $9$

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer