matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 12

Funkcja $f$ określona jest wzorem $f(x)=\frac{2x^3}{x^6+1}$ dla każdej liczby rzeczywistej $x$. Wtedy $f(-\sqrt[3]{3})$ jest równa

A. $-\frac{\sqrt[3]{9}}{2}$
B. $-\frac35$
C. $\frac35$
D. $\frac{\sqrt[3]{3}}{2}$

Cytat na dziś

Jakie to szczęście być matematykiem w naszych czasach!
D.Hilbert