matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 13

W okręgu o środku w punkcie $S$ poprowadzono cięciwę $AB$, która utworzyła z promieniem $AS$ kąt o mierze $31^\circ$ (zobacz rysunek) . Promień tego okręgu ma długość $10$. Odległość punktu $S$ od cięciwy $AB$ jest liczbą z przedziału

Matura 2016 poziom podstawowy zadanie 13.

A. $\left\langle\frac92, \frac{11}{2}\right\rangle$
B. $\left(\frac{11}{2}, \frac{12}{2}\right\rangle$
C. $\left(\frac{13}{2}, \frac{19}{2}\right\rangle$
D. $\left(\frac{19}{2}, \frac{37}{2}\right\rangle$

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski