matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 14

Czternasty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 8, a różnica tego ciągu jest równa $(-\frac32)$. Siódmy wyraz tego ciągu jest równy

A. $\frac{37}{2}$
B. $-\frac{37}{2}$
C. $-\frac52$
D. $\frac52$

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer