matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 15

Ciąg $(x,2x+3,4x+3)$ jest geometryczny. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy

A. $-4$
B. $1$
C. $0$
D. $-1$

Cytat na dziś

Jakie to szczęście być matematykiem w naszych czasach!
D.Hilbert