matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 15

Ciąg $(x,2x+3,4x+3)$ jest geometryczny. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy

A. $-4$
B. $1$
C. $0$
D. $-1$

Cytat na dziś

Ciało człowieka nie może być narysowane za pomocą cyrkla i linijki, ale powinno być narysowane od punktu do punktu.
A.Durer