matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 16

Przedstawione na rysunku trójkąty $ABC$ i $PQR$ są podobne.

Matura 2016 poziom podstawowy zadanie 16.

Bok $AB$ trójkąta $ABC$ ma długość

A. $8$
B. $8,5$
C. $9,5$
D. $10$

Cytat na dziś

Jakie to szczęście być matematykiem w naszych czasach!
D.Hilbert