matematyka.wiki

matematyka jest prosta

Zadanie 16

Przedstawione na rysunku trójkąty $ABC$ i $PQR$ są podobne.

Matura 2016 poziom podstawowy zadanie 16.

Bok $AB$ trójkąta $ABC$ ma długość

A. $8$
B. $8,5$
C. $9,5$
D. $10$

Cytat na dziś

Nie ma ani jednej dziedziny matematyki, jakkolwiek abstrakcyjna by była, która nie mogła być kiedyś zastosowana do zjawisk rzeczywistego świata.
N.Łobaczewski